Chào mừng đến với Chương trình tiếp thị liên kết của AZDIGI

Chương trình Tiếp thị liên kết của AZDIGI cung cấp cho bạn một liên kết giới thiệu các dịch vụ của AZDIGI. Khi một người được giới thiệu nhấp vào liên kết của bạn và đăng ký dịch vụ, bạn sẽ nhận được khoản huê hồng cho hóa đơn đăng ký dịch vụ của người được giới thiệu.

Nó hoạt động như thế nào?

Khi tham gia chương trình liên kết của chúng tôi, bạn sẽ được cung cấp các quảng cáo và đường dẫn văn bản để đưa vào website của bạn. Khi một người dùng click chuột vào một trong những đường dẫn của bạn, họ sẽ được đưa vào website của chúng tôi và hoạt động của họ sẽ được phần mềm liên kết của chúng tôi theo dõi. Bạn sẽ kiếm được tiền hoa hồng dựa trên Kiểu kiếm tiền hoa hồng của bạn.

Thống kê thời gian thực và Báo cáo!

Tại đây bạn có thể theo dõi được lưu lượng truy cập vào từng liên kết, số tiền huê hồng đang chờ duyệt cũng như lịch sử các huê hồng của bạn. Bạn cũng được cung cấp một số tài liệu bán hàng liên quan đến dịch vụ để tiện quảng cáo.

Đăng nhập liên kết

Chi tiết chương trình

Kiểu Hoa Hồng Thanh toán cho mỗi lần bán 10% cho mỗi lần bán mà bạn thực hiện.
Các yêu cầu khi chi trả 1,000,000 đ VND - Số dư tối thiểu cần có để chi trả.
Thời gian chi trả Thanh toán chi trả được thực hiện mỗi tháng một lần, cho tháng trước đó.