Hãy tham gia vào chương trình liên két của chúng tôi và bắt đầu kiếm tiền cho mỗi lần bán theo cách của chúng tôi! Đơn giản là tạo tài khoản, đưa mã kết nối của bạn và website của bạn và xem số dư tài khoản của bạn lớn dần khi những người ghé thăm website của bạn trở thành khách hàng của chúng tôi.

Tạo tài khoản của bạn

Thông tin tiêu chuẩn

Thông tin cá nhân

Thanh toán tiền hoa hồng

Chúng tôi sẽ ghi tiền vào tài khoản của bạn theo số tiền hoa hồng bạn đã kiếm được.Chúng tôi sẽ gửi bạn một chuyển khoản ngân hàng (wire transfer)).
Bạn có thể kết nối đến tài khoản stripe của bạn từ trang thiết lập tài khoản sau khi đăng ký.

Điều khoản và điều kiện

* Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu trên.

Trường Người Dùng Định Nghĩa

Thẩm định tài khoản

Nhập mã an ninh trong hộp. Bước này giúp chúng tôi ngăn chặn các đăng nhập tự động.